Business Graph with arrow and coins showing profits and gains De goudmijnsector zit momenteel in een echte sweet spot dankzij de lage waarderingen en de bedrijven die stilaan weer boven water komen, maar verschillende factoren houden de kopers op dit moment tegen, zegt Joe Foster in Citywire. Deze beheerder werkt voor Van Eck Global en beheert het LO Funds World Gold Expertise fonds dat in feite een mandaat is voor Lombard Odier. In zijn meest recente commentaar zegt Foster dat de markt in goede vorm is, en waarbij ook de operationele kosten werden verlaagd en de capex onder controle blijft. In tegenstelling tot andere markten, bijvoorbeeld telecom, is er weinig overnameactiviteit geweest. Nu de goudbedrijven over het algemeen in goede vorm zijn, maar de waarderingen relatief laag zijn, is dit een perfect moment voor fusies en overnames, zou je kunnen denken. Toch is dat voor het moment nog niet het geval. De beheerder denkt dat dit te wijten is aan verschillende factoren. Ten eerste hebben bedrijven heel wat discipline in hun investeringsbeslissingen. Ten tweede is de waardering van potentiële kopers even laag als die van de overnamedoelwitten. En ten derde hebben grotere bedrijven niet de flexibiliteit op hun balans om overnames te ondersteunen, of willen ze niet veel groter worden. Foster geeft aan dat het laatste punt erg belangrijk is, aangezien de huidige marktomstandigheden veel gunstiger zijn voor kleinere spelers dan voor grotere. Zowel in het ETF Rapport in onze modelportefeuille van €100.000 als in het Fondsen Rapport beleggen we actief in goudmijnaandelen. Ontdek HIER in welke producten we dat doen!