robeco2 Volgens fondsbeheerder Robeco zijn we algemeen bekeken niet veraf meer van de top voor fusies- en overnames. Maar één sector staat aan de vooravond van een overnamegolf die enkele jaren kan aanhouden: de olie- en gassector. De zogenaamde majors beschikken over stevige cashposities en zullen vooral naar kleinere spelers kijken. Deze laatste hebben het niet onder de markt door de lage olieprijs en hebben zwakke balansen. Robeco stelt het eenvoudig voor: ‘er vloeit meer geld weg dan er binnenkomt’. Vooral in de VS zijn er veel potentiële overnamedoelwitten. In 2015 hebben de kleine tot middelgrote spelers het hoofd gemakkelijk boven water kunnen houden omdat ze hun productie op voorhand hadden verkocht tegen hogere prijzen. Maar deze indekking loopt nu af, net op een moment dat de kosten om zich te financieren door het toegenomen risico flink zijn toegenomen.

Nog geen totale uitverkoop

Maar van verplichte verkopen is vandaag nog geen sprake, onderstreept Robeco, en dat komt omdat het management van veel van die bedrijven nog te veel met die hogere olieprijzen, van niet al te lang geleden, in het hoofd zit. En ze willen tegen overnameprijzen die vandaag worden geboden dan ook niet verkopen. Maar als olie op de dool blijft, dan zullen kasstromen opdrogen en kleinere spelers zullen overstag moeten gaan. Uiteindelijk gaan de financieel sterkere, waaronder zowat alle oliemajors, de financieel zwakkere overnemen. Het moge dus duidelijk zijn dat Robeco verwacht dat de grote jongens zoals ExxonMobil, Total, BP, Shell en Chevron als overwinnaars uit de crisis zullen komen.