cash De grootste Amerikaanse bedrijven zitten op historisch hoge cashniveaus. Eind maart 2016 stond volgens Andrew Birstingl van FactSet maar liefst $1,45 biljoen cash en beleggingen op korte termijn op de balansen van bedrijven uit de S&P500 (exlusief financiële instellingen). Het hoogste peil in meer dan 10 jaar. Vooral de toename van schulden zorgt hiervoor. De technologiesector spant met $604 miljard aan cash de kroon. Microsoft en Alphabet nemen met respectievelijk $105,6 miljard en $75,3 miljard een groot deel voor hun rekening. Als beleggingen op iets langere termijn worden meegerekend dan is een ander techbedrijf wel de nummer 1, namelijk Apple met $232,9 miljard. Financiële instellingen worden niet meegerekend omdat deze wettelijk verplicht zijn om een bepaald bedrag aan cash op hun balans aan te houden.

Cash: R&D en aandeelhouder

Bedrijven wenden heel wat middelen aan voor R&D: de voorbije 12 maanden waren deze uitgaven goed voor $263,7 miljard, een recordbedrag. Wederom voeren techbedrijven de forsing. Amazon ($13 miljard), Alphabet ($12,9 miljard) en Intel ($12,3 miljard) waren over deze periode de toppers. Ondernemingen blijven ondertussen enorme bedragen uitkeren aan aandeelhouders via inkoop van eigen aandelen en dividenden. Op jaarbasis ging dit bedrag er in het eerste kwartaal van 2016 met 7% op vooruit. De uitgaven voor investeringen daalde over dezelfde tijdspanne wel met 4,9%. cashrecord1

Dankzij schulden

De cashaangroei is vooral mogelijk door de opbouw van schulden (+9,9% op jaarbasis). Er zijn verschillende redenen voor de schuldtoename. Een daarvan is dat bedrijven heel wat obligaties uitgeven omdat ze van de historisch lage rentestand willen profiteren. Zoals in de grafiek hieronder is de cash/schulden-ratio teruggevallen tot 34,7%, lager dan het 10-jarig gemiddelde van 36%. Er worden dus meer schulden gemaakt dan cash gegeneert. Alles samen hebben niet-financiële bedrijven uit de S&P500 $4,2 biljoen schulden op hun balans staan. cashrecord