Fiat-500L-Kragujevac

Op de forexmarkten lijkt niets of niemand de dollar in zijn opmars te kunnen stuiten. De sterkere dollar heeft uiteraard ook gevolgen voor de bedrijfswereld, sommige bedrijven voelen zich beter in hun vel met een stevige dollar dan anderen. Het komt er op aan om de winnaars van de verliezers te onderscheiden. In de autosector profiteert Fiat van de stijging van de dollarkoers. Zoals eerder is het land van Mao Zedong (China dus) volgens Leleux uitgegroeid tot het nieuwe wereldwijde auto-imperium vóór de Verenigde Staten. In de volgende jaren zal meer dan 80% van de groei van de mondiale automarkt door de vraag vanuit de opkomende landen in het algemeen en China in het bijzonder gegenereerd worden. Ter herinnering: de Chinese autoverkopen zullen tot 2020 met 10% toenemen als gevolg van de stijging van het gemiddeld inkomen, de lage verspreidingsgraad van auto’s (er zijn 70 auto’s per 1000 inwoners in China tegen 600 auto’s in Europa) en de verdere ontwikkeling van de autosnelwegeninfrastructuur (vooral in de kleinere steden). In dit verband loont het volgens Leleux de moeite zich te richten op de grote spelers in deze markt: BMW, Volkswagen en Daimler. In aanvulling op deze seculiere trend willen de mensen van Leleux eveneens benadrukken dat de Amerikaanse automarkt het sinds midden 2013 ook erg goed doet (groei van de economische activiteit => herstel van de arbeidsmarkt => toegenomen consumentenvertrouwen).

Hoe staat Fiat er voor?

Om dit thema te bespelen, gaat de voorkeur van Leleux uit naar de Italiaanse autobouwer Fiat: 85% van de omzet wordt in de VS gegenereerd (via Chrysler) + wisselkoerswinsten (stijging van de USD t.o.v de EUR). Op korte termijn is het echter duidelijk dat de Europese automobielsector een “mooie correctie” heeft gekend (-17% sinds midden juni). Naast de algemene marktcorrectie deze zomer (gematigd Q2-resultatenseizoen en de neerwaartse herziening van de inflatie in de eurozone) waren de stagnatie van de Europese economie (die op het consumentenvertrouwen woog) en het conflict in Oekraïne (dat op de Russische autoverkopen woog, verwachte daling van 12 – 20% voor dit jaar) de belangrijkste verklaringen voor deze marktcorrectie. Deze elementen hebben dan ook op de winstverwachtingen voor eind 2014 gewogen en verklaren waarom de intrinsieke waarde voor de Duitse fabrikanten naar beneden werd herzien sinds de laatste sectoranalyse die Leleux in februari publiceerde. Heeft u moeite met het maken van een Trading Plan? Download de gratis Trading Gids