europese beurs op eenzame hoogte

De laatste maanden is er vaak gesproken over een eventuele overwaardering bij aandelen. De Europese en Amerikaanse aandelen zijn sinds het jaar 2009 flink in waarde gestegen, maar de grote vraag is of de bedrijfsresultaten deze stijging ook ondersteunen. Enkele economen zijn van mening dat vooral van het laatste geen sprake is. De aandelenmarkten zijn voornamelijk gestegen op de steun van de centrale banken om de markten met veel geld te bevloeien. Ook Yale econoom Robert Shiller liet het afgelopen jaar tegenover CNBC weten dat aandelen op dit moment wel eens duur geprijsd zouden kunnen zijn.

Aandelen zijn overgewaardeerd

josh'schart

Op de grafiek hierboven kunnen we zien dat we ons, op basis van de Robert Shiller’s Cape Ratio, op dit moment in een rode zone bevinden. Deze zone laat zien dat de aandelen op dit moment op basis van de indicator van Robert Shiller sterk overgewaardeerd zijn. Maar, dit hoeft niet te betekenen dat we binnenkort een top weten neer te zetten op de beurzen, want tijdens de top van het jaar 2000 was de overwaardering bij aandelen nog groter.

>> In 10 stappen maken wij van u een BEURSMILJONAIR <<