singapore Voor groeiverhalen moeten we momenteel buiten de geïndustrialiseerde wereld kijken. Japan probeert nog altijd voldoende ontsnappingssnelheid te krijgen om het deflatie spook knock-out te slaan, in de VS wil het niet echt met de banengroei lukken en Europa blijft een dubbeltje op zijn kant. Kijken we echter naar Azië, dan vinden we daar Singapore dat wel een overtuigend economisch verhaal kan voorleggen. De economie van Singapore loopt op rolletjes, in zoverre dat de lokale overheid de voorspellingen voor volgend jaar opnieuw opgetrokken heeft. Het gaat in Singapore bovendien veel beter dan verhoopt. In q3 was er groei waar eerst was uitgegaan van een contractie. De stadsstaat liet tijdens het meest recente kwartaal een groei met 1,3 procent optekenen. Er was gerekend op een krimp met 1 procent en dus viel het uiteindelijke cijfer zonder enige twijfel sterk mee.

Economie van Singapore: groei op jaarbasis 5,8 procent

Op jaarbasis groeide de economie van Singapore met 5,8 procent, versus een verwachte 5,1 procent. De overheid gaat nu voor het volledige boekjaar uit van een groei tussen 3,5 en 4 procent waar er eerder was gerekend op een groei met 2,5 tot 3,5 procent. Ook de vooruitzichten voor volgend jaar liggen nu hoger. Volgens de overheid wordt de groei vooral gestimuleerd door sectoren als productie, wholesale trade and transportation en opslag: meer bepaald sectoren die kunnen profiteren van een licht aantrekken van de wereldeconomie. James Sullivan, Director of ASEAN Research bij JPMorgan, vreest echter dat volgend jaar de economische groei duidelijk zal afnemen. Zo ver zijn we echter nog niet: veel zal afhangen van hoe de wereldeconomie zich in de komende maanden zal ontwikkelen. Singapore heeft een stevig economisch groeitempo te pakken. De vraag is nu of tempo vastgehouden zal kunnen worden. Het GROEIMARKTEN Rapport van Slim Beleggen vertelt u alles over beleggingen in Singapore