Zonne-energie wordt steeds belangrijker in een wereld die streeft naar meer groene energie. Hoewel het potentieel al lange tijd gigantisch is, is de omschakeling van fossiel naar hernieuwbaar niet zo eenvoudig. Maar technologische vooruitgang maakt dat zonne-energie zijn eeuwige belofte stilaan begint waar te maken. En juist dan is er veel geld te verdienen.

Technologische vooruitgang maakt het eenvoudiger en goedkoper om olie en aardgas op te pompen. Maar de technologische vooruitgang bij hernieuwbare evolueert nog sneller. Hierdoor is hernieuwbare energie op sommige plaatsen nu al goedkoper dan fossiele energiewinning. Over een paar jaar zal groene energie definitief goedkoper zijn.

Dat uit zich al in het investeringsklimaat.

De afgelopen 5 jaar liggen de investeringen in hernieuwbare energie al dubbel zo hoog als de investeringen in fossiele energie. Wind- en zonne-energie nemen een groot deel van deze investeringen voor hun rekening.

Tot voor enkele jaren was het probleem voor zonne-energie echter dat de zon niet de ganse dag schijnt.

Maar daar heeft men stilaan ook een oplossing voor gevonden: energieopslag door middel van batterijen.

Foto Credit: Tesla

De kostprijs voor lithium-ion batterijen zijn sinds 2010 met 70% gedaald en deze zullen in de komende 10 jaar nog eens zoveel goedkoper worden. Nutsbedrijven beginnen al grote batterijen te installeren om zonne-energie van de dag op te slaan om ze ’s nachts te kunnen gebruiken.

Lees hier De Grote Groene Energie Gids: Beleggen in de belangrijkste trend van dit decennium

Energieopslag en zonne-energie wordt met het jaar goedkoper en efficiënter

Er komt stilaan een dag dat de combinatie van zonne-energie en energieopslag goedkoper zal zijn dan de energie die we gebruiken van de huidige elektriciteitscentrales op basis van fossiele brandstoffen.

Vooral de grote nutsbedrijven zullen hiervan profiteren.

Zij kunnen op enorme schaalgrootte investeren in hernieuwbare energie. Warren Buffett investeert met zijn nutsbedrijven al in grote solar-farms. Buffett definieert nutsbedrijven als investeringen die hem niet rijk maken, maar rijk houden. En die investeringen vloeien steeds meer naar wind- en zonne-energie.

Lees ook: Miljardairs storten zich op zonne-energie

Een investering in hernieuwbare energie is niet langer een keuze voor het milieu, maar vooral ook voor de portemonnee.  Er valt de komende jaren dan ook veel geld te verdienen met zonne-energie.

Bron: Fool

Foto Credit: iStock