Afgelopen woensdag verschenen er cijfers over de Amerikaanse economie. Tijdens het derde kwartaal wist het Amerikaanse bruto binnenlands product met 1,9% te groeien ten opzichte van het jaar daarvoor. En dit was een economische meevaller voor Trump, want de economen hadden gerekend op een groei met 1,6%. De vraag is alleen hoelang de groei nog op peil weet te blijven.

Donald Trump liet afgelopen woensdag weten dat hij erg blij was met de gepubliceerde groeicijfers. Volgens hem is dit de ‘Greatest Economy in American History’. En ook de meeste economen waren positief verrast nadat de Amerikaanse BBP-cijfers gepubliceerd werden. Volgens sommigen is dit een teken dat de Amerikaanse economie zich redelijk goed staande weet te houden. Toch zijn er ook nog steeds economen te vinden die pessimistisch gestemd blijven over de nabije toekomst.

Groei van de Amerikaanse economie kan volgend jaar stilvallen

Ook de economen van Macrobond and Nordea zijn nog niet overtuigd na het zien van de Amerikaanse groeicijfers. Volgens hen ziet de nabije toekomst er nog steeds niet hoopgevend uit. Zo is op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Macrobond and Nordea, te zien dat de gecombineerde indicator inzake het bedrijfs- en het consumentenvertrouwen onheil voorspelt. Deze indicator loopt normaliter enkele maanden voor op het werkelijke groeicijfer. En volgens deze indicator zal de groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product de komende maanden onder druk blijven staan. Volgens hun ramingen kan de groei zelfs in 2020 volledig stilvallen.

Uiteraard hoeft deze indicator geen gelijk te krijgen, maar over de afgelopen 20 jaar gemeten is er wel een duidelijke correlatie waarneembaar tussen de groei van het Amerikaanse BBP en de gecombineerde indicator betreffende het bedrijfs- en het consumentenvertrouwen. En beleggers doen er wellicht verstandig aan om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

Slim Beleggen bestaat 10 jaar, en gaan we goed vieren! We geven dit jaar uitzonderlijk een Tesla Model 3 weg onder onze abonnees. Wil jij ook kans maken op zo’n mooie, fonkelnieuwe Tesla? KLIK HIER VOOR MEER DETAILS