Het zal geen enkele belegger ontgaan zijn dat de Amerikanen al jarenlang te maken hebben met een historisch hoge staatsschuld. Tijdens het afgelopen jaar is deze staatsschuld alleen nog maar verder opgelopen. En dat heeft alles te maken met het grote begrotingstekort dat er in de VS aanwezig is. Is de huidige situatie eigenlijk nog wel houdbaar?

Voor de meeste economieën ligt er een rampzalig jaar achter de rug. Als gevolg van de coronacrisis werd de wereldeconomie geconfronteerd met de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. Alleen enkele Aziatische landen, waaronder China, wisten de dans te ontspringen.

Lage rente is een geschenk voor de Amerikaanse overheid

Ook in de VS was er sprake van een historische economische krimp. Sinds de Tweede Wereldoorlog hadden de Amerikanen een dergelijk teruggang in de economie niet meer meegemaakt. Op dit moment probeert de overheid er alles aan te doen om de duur van de crisis zo kort mogelijk te houden. Dat overheidsbeleid gaat gepaard met grote overheidsuitgaven.

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van The Daily Shot, is te zien dat er tijdens de afgelopen 12 maanden sprake was van een historisch groot begrotingstekort. Nog nooit eerder was er een dergelijk groot ‘gat’ aanwezig tussen de overheidsuitgaven enerzijds en de overheidsinkomsten anderzijds.

Doordat de Amerikaanse overheid al jaren geconfronteerd wordt met een begrotingstekort, moet het steeds aankloppen bij beleggers. Doordat de rentestanden op dit moment historisch laag zijn is het nog redelijk gemakkelijk om de overheidsuitgaven te financieren. Een hogere rente kan derhalve funest zijn voor de economieën die sterk afhankelijk zijn van externe financiers. En dat beeld moeten we niet uit het oog verliezen.

Eenvoudig gebruik maken van de krachtigste CRYPTO-beleggingstools

CopyCoin helpt beleggers eenvoudiger te beleggen in crypto currencies. De tools helpen u zowel passief als actief te handelen. Ook als u een beginnend crypto currency belegger bent, kunt u met CopyCoin uit de voeten.

Ontdek CopyCoin (Het is GRATIS)