Iedereen zegt dat blockchain enorm groot zal worden. Maar niemand heeft een idee hoe groot. De blockchaintechnologie staat ook nog maar in zijn kinderschoenen en moet nog tal van obstakels omzeilen om de ware potentie zichtbaar te maken. Dit zal de komende 3 à 5 jaar tot ontplooiing komen. Dan kunnen we zien hoe groot blockchain echt kan worden.

Blockchain is in feite zeer eenvoudig. Er worden gegevens bijgehouden die iedereen kan zien, verifiëren en niemand kan veranderen. Maar deze bijzondere eenvoud heeft een immense impact, voor bedrijven, technologieën en overheden.

Dit is een schema van de manier waarop blockchain werkt.

Blockchaintechnologie uitgelegd

Blockchain wordt eigenlijk gebouwd op vertrouwen en is niet afhankelijk van een derde partij om een transactie of contract goed te keuren. Hierdoor kunnen tal van instanties en tussenpersonen worden geschrapt. Het is dus een ingrijpende verandering voor de wereld.

Met de blockchaintechnologie kan je bijvoorbeeld:

-1. Geld versturen, contracten aangaan, producten verschepen, …

-2. Je stuurt een verificatie van die handeling naar iedereen op het netwerk

-3. De transactie wordt goedgekeurd door de gemeenschap

-4. Na de goedkeuring wordt de transactie bijgeschreven in het blok

-5. De transactie wordt uitgevoerd

-6. Het blok kan niet meer aangepast worden

Met andere woorden, blockchain is eenvoudig en transparant.

Slimme contracten op basis van blockchain hebben op die manier geen legale interventie meer nodig. Het kan zo ook vervalsing en fraude tegengaan.

Toepassingen van de blockchaintechnologie

De financiële sector staat momenteel het verste in het gebruik van blockchaintechnologie, maar is al lang niet meer de enige sector die de voordelen ervan erkent.

Via blockchain kan je bijvoorbeeld een duidelijk beeld krijgen waar aangekochte goederen zich bevinden, wanneer ze zullen geleverd worden en opvolgen of de beloofde goederen effectief werden verstuurd.

De technologie kan ook gebruikt worden om de enorme verandering in het energielandschap in goede banen te leiden. Tot voor kort werd energie vooral centraal geproduceerd door grote energieleveranciers. Maar door de evolutie naar groenere energie wijzigt de productie van een paar centrale leveranciers naar veel lokale leveranciers. Dit vergt enorme aanpassingen in het energienetwerk.

Andere sectoren die kunnen profiteren van blockchain zijn: voedselproductie, overheden, gezondheidszorg, verzekeringen, …

Obstakels voor de ontwikkeling van de blockchaintechnologie

De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Maar toch kent de technologie nog altijd forse obstakels. Zo is blockchain tot op heden nog steeds:

  • Traag in de verificatie (al is de overheid nog trager)
  • Zijn er voorlopig te weinig toepassingen die hun nut hebben bewezen
  • Werken er tal van technologiebedrijven in het geheim, zonder resultaten te delen
  • Is er nog steeds geen standaard platform

In 2016 werd er al meer dan $1,4 miljard gespendeerd aan de blockchaintechnologie en in 2017 ligt dit bedrag ongetwijfeld veel hoger. Honderden nieuwe bedrijven werken dag en nacht aan de technologie van de toekomst en het overwinnen van deze obstakels.

De komende 3 à 5 jaar zal de wereld ingrijpend veranderen en zullen we echt zien tot wat blockchain allemaal in staat is.

Bron: Inc.com

Eenvoudig gebruik maken van de krachtigste CRYPTO-beleggingstools

CopyCoin helpt beleggers eenvoudiger te beleggen in crypto currencies. De tools helpen u zowel passief als actief te handelen. Ook als u een beginnend crypto currency belegger bent, kunt u met CopyCoin uit de voeten.

Ontdek CopyCoin (Het is GRATIS)