Tijdens de afgelopen jaren is er steeds meer onvrede ontstaan onder de werknemers. In de media werden we geconfronteerd met berichten die lieten zien dat de economische groei duidelijk in de lift zat. Toch bleef de loongroei daar flink bij achter. En dat is ook in de VS al jaren het geval.

De verkiezingswinst van Donald Trump is voor een groot deel te danken aan het feit dat hij zich bekommerd heeft om de ‘vergeten’ Amerikaan. De ongelijkheid in de VS neemt al jaren toe en daar heeft Trump handig gebruik van gemaakt. Hij heeft zich gericht op het ‘normale volk’ en daar heeft hij heel wat zieltjes mee weten te winnen.

Beperkte loongroei is deels te danken aan de rol die machines innemen

Een van de punten waar de gemiddelde Amerikaan zich boos over maakt, is de groeiende kloof tussen de arbeidsproductiviteit en de loongroei. Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van MarketWatch, is deze pijnlijke constatering in beeld gebracht. Sinds het jaar 1973 is het gemiddelde Amerikaanse arbeidsloon in beduidend mindere mate gestegen dan de toename van de arbeidsproductiviteit. En tijdens de afgelopen jaren is deze trend in een nog hogere versnelling terecht gekomen.

Volgens economen is het deels ook niet zo vreemd dat de lonen achterblijven op de arbeidsproductiviteit. Tijdens de afgelopen decennia is de rol van machines (in de ruime zin) flink toegenomen. Die machines zorgen er niet alleen voor dat een groot deel van het zware werk uithanden wordt genomen, maar zorgen tevens voor een stijgende arbeidsproductiviteit. Maar, anderzijds heeft het ook te maken met de groeiende kloof tussen arm en rijk.

Tijdens de afgelopen twee jaar is de loongroei in de Westerse wereld wel in een hogere versnelling terecht gekomen, maar van een imposante inhaalslag is nog lang geen sprake.

Slim Beleggen bestaat 10 jaar, en gaan we goed vieren! We geven dit jaar uitzonderlijk een Tesla Model 3 weg onder onze abonnees. Wil jij ook kans maken op zo’n mooie, fonkelnieuwe Tesla? KLIK HIER VOOR MEER DETAILS