De meeste mensen zullen wel weten dat Trump actief is op social media. In dit geval gaat het hoofdzakelijk over Twitter. De president staat er om bekend dat hij graag ‘Tweet’. En deze trend is nog steeds sterk stijgend.

Normaal gesproken worden de social media accounts van prominente personen beheerd door speciale bureaus. Deze bureaus zorgen er voor dat de boodschap juist overkomt en dat alles binnen de perken blijft. Trump heeft deze trend doorbroken. Geen van zijn Tweets worden namelijk eerst gecontroleerd alvorens ze de wereld in gestuurd worden. Alles wat in hem opkomt Tweet hij en daar kan niemand iets aan veranderen.

Twittergedrag van Trump zit sterk in de lift

Opvallend genoeg begint de Tweetdrang van Trump steeds verder toe te nemen. Zo is op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Chartr, de Tweet-trend van Donald Trump sinds zijn inauguratie als president in beeld gebracht. Aan het begin van zijn presidentslooptijd stuurde Trump nog minder dan 100 Tweets per maand de wereld in. Tijdens de afgelopen maand werd een nieuw record gevestigd. In september wist Trump namelijk bijna 800 Tweets de wereld in te sturen. En deze trend zit sinds het begin van dit jaar al flink in de lift.

Volgens kenners is het Tweetgedrag van Trump juist een van zijn sterke punten. Zijn achterban houdt er van dat de president zo direct is en niet eerst alles laat controleren alvorens hij een bericht de wereld instuurt.

Eenvoudig gebruik maken van de krachtigste CRYPTO-beleggingstools

CopyCoin helpt beleggers eenvoudiger te beleggen in crypto currencies. De tools helpen u zowel passief als actief te handelen. Ook als u een beginnend crypto currency belegger bent, kunt u met CopyCoin uit de voeten.

Ontdek CopyCoin (Het is GRATIS)