Amerikaans president Trump uitte deze week kritiek op het beleid van de Federal Reserve. Hij is van mening dat de centrale bank te hard van stapel loopt met hun rentebeleid. Het tempo van de renteverhogingen ligt volgens hem te hoog. Econoom Michael Pearce treedt hem hier in bij. Het huidige rentebeleid heeft volgens hem een negatieve invloed op de economie.

De Federal Reserve is sinds begin dit jaar lichtjes van koers veranderd. Ze willen namelijk het rentebeleid normaliseren door de rentevoeten opnieuw op te krikken naar een normaal niveau gezien de Amerikaanse economie sterk genoeg is. Maar president Trump ziet dit liever niet gebeuren want hij vreest ervoor dat dit een impact zal hebben op de aandelenmarkten en de economie.

De Amerikaanse centrale bank opereert onafhankelijk, dat wil zeggen dat zelfs Trump geen inspraak heeft in het beleid van de bank. Trump spoort de Federal Reserve wel aan om het tempo van de verhogingen aan te passen aan de huidige toestand van de Amerikaanse economie.

Renteverhogingen

Op dit moment zijn ze van plan om nog vier renteverhogingen door te voeren vóór het einde van 2019. Gezien de sterke arbeidsmarkt en het inflatiecijfer, lijkt dit scenario effectief uitgevoerd te gaan worden tot onvrede van Trump. Econoom Michael Pearce van het Britse onderzoeksbureau Capital Economics is het eens met de kritiek van Trump en vreest dat de Federal Reserve te snel zal gaan.

Our view is that Fed officials are still underestimating how quickly the economy is likely to lose momentum next year, as the fiscal boost fades and monetary tightening bites.

Pearce vreest dat de Amerikaanse economie een kantelpunt heeft bereikt, de goede cijfers van de afgelopen maanden zijn niet duurzaam omwille van de éénmalige impuls door de belastingverlagingen van Trump. Hij verwacht dan ook dat de economische groei zal vertragen en dat dit onderschat wordt door de Amerikaanse centrale bank.

Bronnen: Beursduivel, Marketwatch

Foto: AgnosticPreachersKid – Wikimedia