Equity token

Een equity token is een bepaald soort security token. Waar een security token een verhandelbaar effect op de blockchain vertegenwoordigt, vertegenwoordigt een equity token ook een verhandelbaar effect op de blockchain. Alleen is dit verhandelbare effect een bewijs van waarde in een bedrijf, zoals een aandeel of een schuldbewijs.

Welke eigenschappen heeft een equity token?

Een equity token heeft naast de financiering van een ICO verschillende eigenschappen. Ten eerste geeft een equity token het recht op uitkering van waarde van de onderliggende onderneming. Wanneer een equity token een aandeel vertegenwoordigt, heeft de equity token ook stemrecht in het beleid van de onderneming.

Voordelen ten opzichte van traditionele markten

Equity tokenEquity tokens zijn dus eigenlijk aandelen of schuldpapieren op de blockchain. Dit heeft enkele voordelen tegenover normale aandelen en schuldpapieren.

Ten eerste kan in equity tokens 24/7 worden gehandeld.

Ten tweede is er minder administratie nodig om de overdracht van eigenaar te registreren, daarom gaat de overdracht van een aandeel veel sneller en efficiënter. Er zijn dus minder transactiekosten.

Ten derde is fractioneel eigendom mogelijk. Men kan bijvoorbeeld 1/2 of 1/10 token bezitten.

Wat bepaald of een token een equity token is?

De SEC (Securities and Exchange Commision) is de Amerikaanse toezichthouder op financiële markten. Deze autoriteit bepaalt of een token een investeringsproduct is. Wanneer de SEC bepaalt dat een token een investeringsproduct is, is de token een equity token. Dit bepaalt de SEC op basis van de Howey test.

Wanneer een token door de SEC als een equity token wordt beschouwt, zal de uitgever van de token aan bepaalde regels van de SEC moeten voldoen. Om deze reden heerst er onrust om bepaalde ICO’s. ICO’s kunnen hierdoor namelijk als illegaal worden beschouwd.

Bron: Hackernoon, Strategiccoin

Foto: iStock/iLexx

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws