Market order

Wat is een market order?

Een market order is een order die direct wordt uitgevoerd. Een market order oefent zich uit tegen de beste vraagprijs of aanbodprijs (afhankelijk of het een buy of sell market order is). Bij een market order heeft men dus geen gegarandeerde prijs. De order wordt daarentegen snel uitgevoerd. Daarnaast heeft een market order vaak lagere transactiekosten als een limit order. Een market order komt namelijk niet in het orderboek te staan.

In het orderboek staan alle koop- en verkooporders waartegen mensen bereid zijn te kopen en verkopen. De bid-ask spread is het verschil tussen de meest gunstige aanbod- en vraagprijs. De aanbodprijs is altijd lager dan de vraagprijs. Een market buy order is een order waarbij men een effect koopt tegen de vraagprijs. Een market sell order is een order waarbij men een effect verkoopt tegen de aanbodprijs.

Voordeel

In een zeer liquide markt, zoals de aandelenmarkt, is de bid-ask spread relatief klein en is het orderboek goed gevuld. Wanneer men een aandeel wilt kopen tegen de huidige prijs, is een market order een goede oplossing. Men koopt namelijk een aandeel tegen de huidige prijs. Wellicht dat er een minimale afwijking bestaat, maar vaak is deze te verwaarlozen. Het voordeel is dat de order snel wordt uitgevoerd en dat de transactiekosten vaak lager zijn dan andere orders.

Nadeel

Market orderIn een minder liquide markt, zoals de crypto markt, is de bid-ask spread relatief groot en is het orderboek niet altijd goed gevuld. Wanneer men een market buy order plaatst, koopt men tegen de vraagprijs. Deze vraagprijs zou best eens hoger kunnen liggen dan de huidige prijs. Wanneer men een market sell order plaatst, verkoopt men tegen de aanbodprijs. Deze aanbodprijs zou best een lager kunnen liggen de huidige prijs. Men koopt of verkoopt dus tegen een minder gunstige prijs dan de marktprijs.

Daarnaast is er het risico dat bepaalde gedeelten van de order worden uitgeoefend tegen een hogere prijs. Bijvoorbeeld wanneer men een grote market buy order plaatst in een markt met een slecht gevuld orderboek. Dit heet slippage. Dit is een fenomeen dat men tegen een steeds ongunstiger prijs koopt of verkoopt naarmate de order verder wordt uitgevoerd. Het nadeel hier is dat men tegen een minder gunstige prijs koopt of verkoopt en dit loopt op hoe verder de order wordt uitgeoefend.

Bron: Investopedia

Foto: iStock/ipopba

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws