Smart Contract

Een smart contract, ofwel een slim contract, is een digitaal contract die zichzelf uitvoert. Er is daarom geen actie vereist van een geloofwaardige derde partij, zoals een rechtbank.

Wat is een smart contract?

Smart contractDe definitie van Wikipedia luidt: “Een slim contract is een computerprotocol bedoeld om de onderhandeling over of de uitvoering van een contract digitaal te vergemakkelijken, te verifiëren of af te dwingen. Slimme contracten laten de uitvoering van transacties zonder derden toe. Deze transacties zijn traceerbaar en onomkeerbaar”

Een smart contract is dus een digitaal protocol die een contract uitoefent wanneer er aan de vereiste voorwaarden is voldaan. Dit doet het zonder dat er een derde partij aan te pas hoeft te komen. Personen die elkaar niet kennen en geen vertrouwen in elkaar hebben, kunnen dankzij een smart contract makkelijker een overeenkomst aangaan. Het contract oefent zich immers automatisch uit wanneer er aan de voorwaarden is voldaan.

Waaruit bestaat een smart contract?

Een smart contract is een computerprotocol en bestaat daarom volledig uit code. Slimme contracten kunnen daarom erg complex zijn. Het is immers programmeerwerk. Echter zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van slimme contracten. Er wordt hard gewerkt om de slimme contracten begrijpelijker te maken.

Voordelen

Een smart contract wordt geschreven in een soort als, dan situatie. Een voorbeeld hiervan is: Als mijn vliegtuig een uur of later vertrekt, dan krijg ik het geld van mijn vliegticket terug. Dit is een heel simpel voorbeeld van een smart contract, maar dit voorbeeld laat zien hoe nuttig slimme contracten kunnen zijn. Het automatiseert namelijk een proces dat normaal lang kan duren.

Een slim contract heeft dus als voordelen dat ze vertrouwen bieden, efficiënt zijn, snel zijn en transparant zijn.

Nadelen

Een smart contract oefent het contract altijd uit. Mits er precies aan de voorwaarden is voldaan. Ook is de code van een smart contract onomkeerbaar. Verder is het vrijwel onmogelijk om een waterdicht contract op te stellen.

De nadelen van een slim contract zijn daarom dat er geen menselijk brein over de situatie kan oordelen. Verder is een slim contract onomkeerbaar en een slim contract kan complex zijn om op te stellen.

Bron: Wikipedia, Cointelegraph

Foto: iStock/scanrail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws