20110326_FNP001 Sinds het befaamde boek van Taleb is iedereen wel bekend met het fenomeen van de ‘zwarte zwanen’. Dat zijn onvoorziene omstandigheden op de financiële markten die een grote invloed kunnen hebben op de portefueilles. Je zou denken dat institutionele beleggers over de hele wereld goed voorbereid zijn op dergelijke gebeurtenissen. Enkele voorbeelden zijn een schok op de oliemarkten, nieuwe zeepbellen in bepaalde activaklassen, geopolitieke spanningen, en noem maar op. Deze gebeurtenissen komen steeds frequenter voor aangezien de internationale financiële markten nauwer met elkaar verbonden zijn dan ooit. Dat blijkt uit de resultaten van de derde peiling Global Risk Monitor van Allianz Global Investors. Extreme risico’s zijn een onderwerp van debat geworden sinds 2008. Toen zijn beleggers tot het besef gekomen dat abnormale gebeurtenissen de markten zwaar kunnen destabliseren en dat ze vaker voorkomen dan de Gausscurve doet vermoeden. Nochtans beschermen de traditionele technieken van portefeuilleconstructie beleggers onvoldoende tegen dergelijke events. Zo verklaart maar liefst 66% van de 735 ondervraagde institutionele beleggers in de enquête dat extreme risico’s een steeds grotere bezorgdheid zijn sinds de financiële crisis. Nochtans blijft de meerderheid steunen op traditionele allocatiemodellen en risicomanagement om de portefeuille te beschermen. 61% van de ondervraagden doet aan diversificatie van activaklassen en 56% aan diversificatie van landen. Echter, rekening houdend met de samenhang van de financiële markten kan dit soort technieken grote verliezen (drawdowns) onvoldoende beschermen. In realiteit heeft slechts 36% van de ondervraagde institutionelen toegang tot geschikte tools of oplossingen om het hoofd te bieden aan extreme risico’s. De resultaten van de peiling verhullen een paradox: sinds de financiële crisis vreest bijna twee derde van de institutionele beleggers voor extreme risico’s, maar ze hebben de tools niet om ze te beheersen. Beleggers zijn vooral bevreesd voor een olieschok, de default van een overheid, de politieke situatie in Europa, nieuwe zeepbellen, en een recessie in de eurozone. De samenstelling van een gediversifieerde portefeuille is de beste garantie op mooie rendementen zonder extreme risico’s te nemen. Dat is precies wat we doen in het ETF Rapport. Daarin vind je een modelportefeuille die een leidraad biedt bij het beheer van je vermogen. Onmisbaar als je op een ernstige manier aan asset allocation wil doen!