john-greenwood@2x Het nog altijd divergerende monetaire beleid van de VS en het VK aan de ene kant en de eurozone en Japan aan de andere kant zal de komende maanden waarschijnlijk leiden tot verdere volatiliteit in de valutamarkten, de vastrentende markten en aandelenmarkten, geeft John Greenwood, hoofdeconoom van Invesco, aan. In zijn economische vooruitzichten voor het tweede kwartaal van 2016 schrijft hij dat de groei en de inflatie in de westerse wereld laag zullen blijven gezien de zeer lage geld- en kredietgroei.Greenwood verwacht evenwel niet dat de zwakke groei in de opkomende markten het bescheiden herstel in de ontwikkelde economieën zullen bedreigen. invesco1 De VS vormt een uitzondering want bankleningen groeien op jaarbasis met 8%. “Het herstel in de VS, dat al bijna 7 jaar oud is, zal dan ook niet uitdoven. Behalve indien kredietverlening onverwacht moeilijker wordt, zullen de bedrijfsinvesteringen en consumentenuitgaven verder aan momentum winnen.”

Eurozone & Japan blijven wereldgroei afremmen

Zoals Greenwood benadrukt, is het officiële standpunt van de US Federal Reserve na het uitstel van de algemeen verwachte renteverhoging in de VS in maart nog steeds wat agressiever dan de verwachtingen in de markt. “Dit impliceert dat er in de maanden die voor ons liggen ruimte is voor verdere verrassingen op het gebied van de rente, aangezien de achterliggende factoren voor het economisch herstel in de VS nog steeds intact zijn,” aldus Greenwood. Dankzij de succesvolle toepassing van kwantitatieve verruiming  is de positie van de VS en het VK beter dan die van de eurozone en Japan. Nu moeten ze proberen om dit herstel en deze groei vast te houden in een omgeving die negatief wordt beïnvloed door fouten in het beleid van de twee laatstgenoemde regio’s. Voor de eurozone en Japan, die nog midden in verlengde QE-programma’s zitten, verwacht hij daarentegen ondermaatse groei, bijna deflatie en negatieve rentetarieven.“Deze problemen zullen in 2016 en 2017 de mondiale groei blijven afremmen,” zegt Greenwood. Hij verwacht een reële bbp-groei van 2,2% voor de VS en het VK en van 1,5% voor de eurozone en Japan. Deze tegenstellingen tussen deze twee blokken zullen de komende maanden voor verhoogde volatiliteit zorgen op verschillende deelsegmenten van de financiële markten

China en grondstoffen

Voorts verwacht de hoofdeconoom van Invesco in 2016 verdere beleidsverruiming in China, omdat de Chinese autoriteiten worstelen met trage groei en de munt stabiel willen houden. Gezien de noodzaak tot schuldafbouw na jaren van zeer snelle kredietgroei en de trage groei van de belangrijkste handelspartners van China (zie grafiek hierna), lijkt een terugkeer naar het groeiniveau van vóór de crisis binnen afzienbare tijd ondenkbaar. Greenwood verwacht voor China in 2016 een vertraging van de reële bbp-groei tot 6,6%. invesco3 Volgens Greenwood zal het recente herstel van de grondstoffenprijzen valse hoop blijken te zijn, aangezien de fundamentals niet zijn verbeterd. “In een groot aantal basisindustrieën is sprake van overcapaciteit, die waarschijnlijk in het komende jaar, en mogelijk langer, op de mondiale handelsvolumes zal blijven drukken,” onderstreept de hoofdeconoom. “Verder is de kans groot dat de munten van grondstoffenproducenten verder zullen depreciëren.” invesco2 Abonneer u vandaag op het Fondsen Rapport en ontdek welke fondsen u in uw portefeuille moet hebben.