schroders 15154213_Schroders_376546c De laatste tijd is er heel wat te doen over negatieve rentevoeten. Volgens fondsbeheerder Schroders begint men nu pas de nefaste gevolgen (voor de banksector) volledig te begrijpen. Voor Marcus Jennings, economist van Schroders, zijn negatieve rentevoeten gemaakt om banken aan te zetten om geld te lenen aan risicovollere ontleners en te investeren in activa met een hoger risico om de daling van hun nettomarges te compenseren. Heel wat banken hebben er echter voor gekozen om deze negatieve rentes niet door te rekenen naar de klanten en een groot deel van de kosten zelf te dragen. De vrees dat dit laatste op de bankwinsten gaat wegen, heeft grotendeels bijgedragen aan de recente verkoop van financiële aandelen. schroders1

Extra negatieve gevolgen

Geldmarktfondsen moeten sluiten: deze beleggingsfondsen zien hun winstgevendheid slinken waardoor beleggers het product de rug toekeren. als negatieve rentes aanhouden, zullen er heel wat de deuren moeten sluiten. Levens- en pensioenverzekeraars komen in de problemen: negatieve rentevoeten zorgen ervoor dat ze hun verplichtingen op de lange termijn niet kunnen nakomen. Dat is zeker het geval indien ze door de wetgever verplicht worden om overheidspapier aan te houden. Risico’s worden opgedreven: als de rentevoeten verder terugvallen, zal dat investeerders aanzetten om extra risico’s te nemen. In hun zoektocht naar positief rendement, zullen ze meer risico’s moeten nemen om de gewenste return te boeken.

Chronische zwakte

Het kan ook zijn dat beleggers negatieve rentevoeten als een gevolg van de chronische zwakte van de werelwijde economie zien, legt Jennings verder uit. En dat de meeste westerse landen niet in staat zijn om inflatie te creëren. Van de $23 biljoen aan overheidspapier van westerse landen heeft reeds $6 biljoen een negatieve rente. Goed voor bijna een derde van de totale markt. De kans is groot dat nog meer geld in deze richting komt uit veiligheidsoverwegingen en de rentevoeten nog lager duwt. schroders2

Wat nu?

Vandaag zien we op de markten dat defensieve aandelen zoals farma, met een hoog dividendrendement, zoveel beter hebben gepresteerd dan financials. Deze trend zou nog een tijdje kunnen aanhouden. Voorts zullen centrale banken nog verder gaan indien hun munt door de huidige negatieve rentes te weinig verzwakt. Een vicieuze cirkel waardoor rentes tot nooit geziene niveaus kunnen terugvallen. Negatieve rentevoeten zijn een nieuw economisch experiment die mogelijk veel zwaardere gevolgen zouden kunnen hebben voor de financiële sector dan vandaag wordt vooropgesteld, besluit Schroders. Abonneer u vandaag op het Fondsen Rapport en krijg direct de Februari-editie in de bus.