gouden baren

3 manieren om goud te waarderen, 3 conclusies. Dat is alvast hoe Mark Hulbert naar de goudmarkt kijkt. Een belangrijke indicator zegt dat goud 46% overgewaardeerd is terwijl een andere indicator zegt dat goud 35% ondergewaardeerd is. Enkel de toekomst zal uitwijzen wie het dichtste bij de waarheid staat.

Volgens Hulbert is het moeilijk om goud te waarderen. Bij een bedrijf kan je kijken naar de fundamenten, de omzet, de marges, investeringen, schulden, dividenden, …. Bij een land kan je kijken naar het bbp, de schuldengraad, het consumentengedrag, de aandelenmarkt, … Maar met goud zijn er tal van factoren die iedere keer een andere invloed uitoefenen.

De visie van Slim Beleggen over goud lees je in deze gratis nieuwsbrief >>

Er zijn dan ook niet veel analisten die goud goed begrijpen. Bij aandelen verschillen analisten ook al eens van mening, maar nooit zoveel als bij goud. Er zijn 3 favoriete manieren om goud te waarderen en ze vertellen alle drie een ander verhaal.

-1. Goud en inflatie

Goud heeft in de media een sterke relatie met inflatie, vooral met inflatie in de Verenigde Staten. Maar de ratio van goud ten opzichte van de inflatie-index in de VS varieert van 1,5 tot 8,7. Over een heel lange periode biedt goud bescherming tegen inflatie, maar op basis van de inflatie-gebaseerde fair value zou de goudprijs vandaag rond $860 moeten noteren, of 46% lager dan vandaag, aldus Mark Hulbert.

-2. Goud en politieke onzekerheid

Goud wordt ook vaak gezien als bescherming tegen politieke onzekerheid. Volgens de Economic Policy Uncertainty index is er een sterk verband tussen beide. De EPU index staat echter op een historisch hoogtepunt terwijl de goudprijs vandaag 35% lager staat dan het hoogtepunt van $1.925.

-3. Goud en diversificatie

Goud zou volgens veel analisten ook een goede diversificatie bieden voor een portefeuille. Algemeen wordt aangenomen dat goud stijgt wanneer de rest daalt. Hier zit ook een waarheid in, maar geen volledige waarheid. Tijdens de slechtste returns op de financiële markten de laatste 3 decennia steeg goud de ene keer maar daalde het de andere keer. Ook hier is er geen constante.

Toch zou iedereen een deel goud in zijn portefeuille moeten hebben. Inflatie neemt toe, politieke onzekerheid is groot en de kans dat goud stijgt wanneer andere activa dalen, is reëel aanwezig.

Bron: MarketWatch

De goudmijnsector staat nog altijd 60% onder de piek van 5 jaar geleden!

Terwijl de meeste activa zoals traditionele aandelen of obligaties dicht of nabij hun hoogste niveau ooit staan, blijven goudmijnaandelen naar historisch maatstaven bijzonder goedkoop. Wie dacht dat we de grootste stijging van goudmijnaandelen reeds achter de rug is, heeft het verkeerd.

Het beste moet nog komen!

U leest hier waarom goudmijnaandelen gemakkelijk kunnen verdubbelen!