Twitter Inc

Op 22 mei houdt Twitter zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Op deze vergadering zal er gestemd worden over een wel heel bijzonder voorstel: de aandelen van Twitter verdelen onder de gebruikers. Op die manier hopen de gebruikers dat ze hun platform kunnen redden van de ondergang.

Dat het niet goed gaat met Twitter, is een open deur intrappen. Onderstaande grafiek laat duidelijk zien dat Twitter geen al te sterke prestatie neerzet op de aandelenmarkt. Maar de gebruikers werpen een reddingsboei: maak van Twitter een coöperatieve vennootschap waarin de gebruikers de aandeelhouders zijn.

Aandeel Twitter

Indien het voorstel wordt aangenomen, zal het bedrijf een rapport moeten maken waarin het onderzoek of het mogelijk is om de aandeelhoudersstructuur te wijzigen zodat alle gebruikers aandeelhouders worden.

De groep die het initiatief in gang heeft gezet, argumenteert als volgt …

‘Voor ons is Twitter de snelste en gemakkelijkste weg om te weten wat er gebeurt. Het zorgt voor interessante discussies, verspreidt informatie en geeft kracht aan nieuwe bewegingen.’

‘Maar Wall Street denkt dat Twitter faalt omdat het niet genoeg winst maakt voor de bestaande aandeelhouders. Hierdoor kan Twitter overgenomen worden en kan de nieuwe eigenaar het platform helemaal verpesten om meer winst na te streven.’

‘We willen Twitter als coöperatieve vennootschap laten beheren door de gebruikers. Hierdoor verdwijnt de druk om op korte termijn resultaten te boeken. Door op lange termijn te denken, kunnen we het volledige potentieel van Twitter ontplooien.’

‘We hebben allemaal geïnvesteerd in het succes en het bestaan van Twitter. De nieuwe structuur zou ook een interessante exit bieden voor de huidige malcontente aandeelhouders.’

De petitie werd ondertussen al door 3.500 mensen ondertekent. En de huidige bestuurders hebben, niet verrassend, al laten weten dat ze niet achter het voorstel staan. De kans dat het voorstel slaagt, is dan ook bijzonder klein. Maar met de kracht van sociale media tegenwoordig, weet je maar nooit wat er de komende weken nog kan gebeuren.

Bron: Entrepreneur