fedtaper

Waarschijnlijk weten alle mensen wel wat het woord QE betekent. In Amerikaanse termen betekent dit woord Quantitative easing’. Bij ons wordt dit woord ook wel beschreven als ‘stimuleringsbeleid’. Dit QE beleid wordt gevoerd door de Amerikaanse centrale bank, maar op dit moment lijkt dat QE programma langzaam aan haar einde te komen. De verwachting is namelijk dat het stimuleringsbeleid tijdens het eerst volgende rentebesluit van de Fed volledig afgebouwd zal worden. Op dat moment zouden de beurzen dus op eigen benen komen te staan. Veel analisten en waarnemers zijn van mening dat we dan te maken krijgen met de ‘grote test’. De afgelopen jaren zijn de beurzen namelijk gestegen naar hogere regionen op basis van de geldkraan van de Amerikaanse centrale bank. Wanneer deze geldkraan dichtgedraaid wordt zullen de beurzen zichzelf moeten gaan bewijzen. De volatiliteit zou bijvoorbeeld flink kunnen gaan toenemen. Echter, we moeten niet denken dat de Fed vervolgens niet voor steun zal zorgen.

De Fed zal gebruik maken van VE

Wanneer er een einde komt aan het QE beleid kunnen we gaan uitzien naar een nieuw beleid, namelijk het VE beleid. Deze term staat bekend als ‘Verbal Easing’. Deze term staat bekend als een ander soort van monetaire politiek. De Fed kan namelijk door middel van persconferenties de beleggers gaan overtuigen. Wanneer Fed president Janet Yellen bijvoorbeeld vertelt dat de rente nog lang laag zal blijven zal de markt positief hierop reageren. Wanneer we het QE afschrijven moeten we dus rekening gaan houden met het VE. Gratis tips om goed te beleggen – Download de gratis Trading Almanak