Internet of things In de technologie zijn vandaag een aantal zaken ‘hot’, onder andere connected devices en het Internet of Things. Inspelen op deze items kan traders aardig wat winst opleveren, op voorwaarde dat er tijdig ingestapt wordt. Alles evolueert zeer snel, zodat het noodzakelijk is om de gang van zaken op de voet te blijven volgen. Vooral rond Internet of Things gebeurt alles razendsnel. De verwachting is dat de markt voor deze technologie in 2019 meer dan het dubbele zal bedragen van de markten voor smartphones, PC’s, tablets, wearables, aansluiting op internet in auto’s en ga zo maar even door. Er valt op deze markten nog heel wat terrein in te nemen. Tim Brugger van Fool.com deed een onderzoek rond Internet of Things en probeerde die bedrijven te selecteren die het best geplaatst zijn om te profiteren van de opkomst van de nieuwe technologie. Centraal daarbij staat volgens hem de komst van het ‘smart house’, het huis van de toekomst zal in belangrijke mate door Internet of Things bepaald worden.

Welke aandelen profiteren van het Internet of Things

Brugger ziet vooral drie bedrijven profiteren van deze technologische evolutie en dat zijn Google, General Electric en Intel. Google is in dat verband een logische naam, niemand zou verwacht hebben dat dit bedrijf volledig langs de zijlijn zou blijven staan bij de opkomst van Internet of Things. Meer zelfs, de koers van Google kan er alleen maar wel bij varen. General Electric heeft de mobiele revolutie grotendeels aan de neus zien voorbijgaan en heeft er daarom alle belang bij om alles op alles te zetten om de trein niet te missen in een nieuwe wereld waarin alle toestellen met elkaar in verbinding staan. Want daar komt de Internet of Things inderdaad op neer. De laatste naam die Brugger naar voren schoof, zal ook niet als een verrassing in de oren klinken. Het Internet of Things zal uit vier segmenten bestaan: toestellen, gateways, network and cloud en tenslotte services of dienstverlening zo u wil. Intel situeert zich vooral in het eerste segment, van dit bedrijf wordt verwacht dat het de halfgeleiders zal leveren die de verbinding tussen verschillende toestellen mogelijk maakt. Klik hier en leer welke sectoren en welke aandelen in 2015 kansrijk kunnen zijn