Een strategische benadering via absolute return fondsen kan een betere kapitaalbescherming bieden, zonder daarvoor kapitaalgroei op te moeten offeren. Obligaties vormen nog altijd een essentieel onderdeel van een gespreide portefeuille.

obligaties

Michael Lake

Maar in het huidige macro-economische klimaat kunnen traditionele obligatiefondsen beleggers aan meer risico blootstellen dan zij beseffen, stelt Michael Lake, Investment Director Fixed Income bij Schroders. Niet Griekenland of China vormen een bedreiging voor de stabiliteit van de obligatiemarkten, maar het wereldwijde economische herstel en dan met name het herstel in de VS. De economische groei kan leiden tot een wijziging in het monetaire verruimingsbeleid, waar de markten al sinds 2008 op drijven. Ervan uitgaande dat obligatiemarkten lange tijd steun hebben geput uit een lage rentestand en een ruimhartig QE, is het tegenovergestelde ook waar. QE is in de VS in 2014 tot een halt gekomen en de FED zinspeelt op een renteverhoging in de 2e helft van 2015. Een stijgende rente is slecht voor obligaties en dat geldt met name voor traditionele obligatiefondsen. Die zijn vaak gebonden aan een benchmark en bewegen dus altijd in dezelfde richting als de markten. Dit geldt niet voor een absolute return fonds, dat erop gericht is het beste rendement te bieden op basis van de keuzes van de fondsmanager. Hij probeert alle marktrisico uit te sluiten om zo een fonds te creëren waarvan het resultaat niet meebeweegt met ontwikkelingen op de markt. Risico kan hierdoor beter gespreid worden. Een absolute return fonds is ook flexibeler in zijn ’duration’ posities. Het niveau van de duration is een indicatie van de blootstelling aan het renterisico. Hoe hoger de duration, des te meer verloren kan worden bij een rentestijging. In tijden van rentestijgingen kunnen zij positieve rendementen genereren, dankzij de flexibele mogelijkheden om kapitaal te beschermen bij neergaande markten. Michael Lake voorspelt heftiger en vaker optredende volatiliteit op de obligatiemarkten. Terwijl de markt gegroeid is, is juist de liquiditeit afgenomen. Daarbij komt de activiteit van centrale banken op deze markten. Tegelijkertijd zal de wereldwijde productiviteit en economische groei vertragen door demografische factoren. Meer mensen leven langer en dragen niet bij aan economische groei maar moeten onderhouden worden. Dit betekent dat de rente op een hoger niveau komt te liggen. Absolute return fondsen kunnen profiteren van deze volatiele periodes. Abonneer vandaag nog op het Fondsen Rapport