De meeste beleggers kijken niet meer verbaasd op als er gesproken wordt over records. We hebben de afgelopen maanden immers op de beursvloer meerdere malen records verbroken en daarom neemt de exclusiviteit van dit woord steeds verder af. Toch kunnen we dit jaar te maken gaan krijgen met een wel heel bijzondere mijlpaal.

De hedendaagse markt laat zich bestempelen als ‘saai’ en ‘eentonig’. De beweeglijkheid is namelijk laag en de indices lijken alleen maar de weg naar omhoog te kunnen vinden. Al maandenlang hebben we niet meer te maken gehad met een serieuze correctie en als gevolg daarvan weten we maand-op-maand in waarde te stijgen.

Dit jaar kunnen we een bijzondere winstreeks gaan verbreken

Op de bovenstaande tabel, afkomstig van Charlie Bilello, is te zien dat de S&P 500 index de afgelopen 9 maanden telkens in waarde wist te stijgen. We hebben dus te maken met een winstreeks van 9 maanden. Sinds het jaar 1928 bedraagt de langste winstreeks bij de S&P 500 index 12 maanden. En dat record zouden we aan het einde van oktober al kunnen evenaren.

Deze tabel brengt perfect in beeld dat de huidige marktomstandigheden niet zo normaal zijn als veel beleggers op dit moment denken.