agenda1 De afgelopen week stonden er weinig evenementen in de agenda. Dit had uiteraard te maken met de kerstdagen. Op dinsdag ontvingen we nog flink wat belangrijke macrocijfers, maar ook deze macrocijfers konden niet echt voor bewegingen zorgen. Het volume is op het huidige moment zeer laag en deze week hoeven we ook niet te rekenen op veel spektakel. Vandaag ontvangen we weinig macrocijfers.

Wat staat er vandaag in de agenda?

  • Italiaans consumentenvertrouwen 10:00 uur

Het Consumentenvertrouwen meet het niveau van vertrouwen van de consument in de economische activiteit in Italië. Het is een voorlopende indicator voor de voorspelling van de consumentenuitgaven, dat een groot deel is van de totale economische activiteit. Een hogere notering duidt op een groter optimisme bij de consument. Dit macrocijfer wordt verwacht op 100,3.

  • Dallas FED MFG Business index 16:30 uur

De Dallas Fed voert de Texas Manufacturing Outlook Survey maandelijks uit om een tijdige evaluatie te verkrijgen van de fabrieksactiviteit van de staat. Bedrijven wordt gevraagd of productie, arbeidsplaatsen, orders, prijzen en andere indicatoren zijn toegenomen, afgenomen of gelijk zijn gebleven gedurende de voorgaande maand. Antwoorden op de enquête worden gebruikt om een index voor elke indicator te berekenen. Elke index wordt berekend door het percentage aan respondenten dat een daling meldde af te trekken van het percentage dat een toename meldde. Wanneer het aantal bedrijven dat een toename meldt het aantal bedrijven dat een daling meldt overschrijdt, zal de index groter zijn dan nul, wat erop wijst dat de indicator is gestegen ten opzichte van de vorige maand. Indien het aantal bedrijven dat een daling meldt groter is dan het aantal dat een toename meldt, dan zal de index lager zijn dan nul, wat suggereert dat de indicator is afgenomen ten opzichte van de vorige maand. Een index zal nul zijn wanneer het aantal bedrijven dat een toename meldt gelijk is aan het aantal bedrijven dat een daling meldt. Dit macrocijfer wordt verwacht op 10,5. Altijd op de hoogte van het laatste Trading Nieuws?

  1. agenda
  2. beursagenda
  3. macrocijfers
Reacties