Deutsche Bank De Europese banken hebben hun stress tests achter de rug, waarbij een aantal banken zoals verwacht gewogen werden en te licht bevonden. Maar de grootbanken doorstonden de tests redelijk goed, zodat ze weer met een meer onbezorgde blik naar de toekomst mogen kijken. Eén van de belangrijkste Europese banken werd door het team van Leleux onder de loep genomen. Deutsche Bank is een speler op de bancaire markt waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit Corporate & Investment Banking (CIB : zakenbankieren). De activiteit CIB omvat zowel marktenzaalactiviteiten als corporate finance en hierbinnen vinden we aldus activiteiten met betrekking tot de emissie/transacties van/in aandelen, obligaties, rente- en valutaproducten en herverpakte obligaties (hypothecaire kredieten die bij beleggers geplaatst worden).

Aandeel Deutsche Bank is goedkoop

Deze activiteiten zijn over het algemeen risicovoller dan retailbankieren en hierdoor zijn de inkomsten veel volatieler (zowel naar boven als naar beneden). Bovendien hebben recente gebeurtenissen aangetoond dat de grote spelers op de markt voor zakenbankieren geplaagd worden door tal van geschillen met justitie. En het zijn net deze “affaires” die de koers van het DBK-aandeel onder druk gezet hebben. Over het afgelopen derde kwartaal rapporteerde de Duitse bank een verlies van 92 miljoen euro (t.o.v. een nettowinst van 51 miljoen euro één jaar voordien) als gevolg van een voorziening voor boetes van 894 miljoen euro. Op de balans staat nu een bedrag van 3 miljard euro voor boetes ingeschreven. Leleux herinnert er aan dat Deutsche Bank deel uitmaakt van een groep van acht banken die beschuldigd worden van het manipuleren van interbancaire rentevoeten, bepaalde grondstoffen en wisselkoersen. Geconfronteerd met al deze gerechtelijke perikelen en hun onverwachte financiële gevolgen, de strengere regelgeving in de sector en de wil om de positie in CIB te versterken, besloot Deutsche Bank tot een kapitaalverhoging van 8,5 miljard euro over te gaan (80% bij bestaande aandeelhouders en 20% bij de Qatarees fonds). Dankzij deze kapitaalverhoging kan de groep vandaag één van de beste solvabiliteitsratios in de Europese banksector voorleggen (exclusief de gevolgen van rechtszaken). Het aandeel noteert aan slechts 53% van de boekwaarde, een herwaarderingsrally blijft echter mogelijk maar het risicoprofiel van het aandeel DBK is volgens Leleux nog steeds hoger dan dat van de andere spelers in deze sector. Deutsche Bank is okay, maar klik hier voor de namen van andere kansrijke bankaandelen te kennen