Blockchain is een van de grootste innovatieve technologieën van het moment. Het heeft het potentieel verschillende industrieën structureel te veranderen. Bijvoorbeeld het bankwezen, de gezondheidszorg, de huizenmarkt of de rechtspraak. Alleen voordat deze innovatie realiteit kan worden, moet de blockchain enkele hordes over, zo stelt een rapport van Deloitte.

Langzame transactie snelheid en een gebrek aan standaarden binnen de blockchain industrie zijn de grootste bedreiging voor de groei. Volgens Deliotte moet de blockchain vijf obstakels overwinnen voordat de technologie mainstream wordt.

1. Verbeterde prestaties

De prestaties van de blockchain moet omhoog. Vandaag de dag werken de meeste blockchains gewoon te langzaam. Bitcoin kan slechts zo’n drie tot zeven transacties per seconde uitvoeren. In tegenstelling kunnen traditionele bedrijven, zoals Visa, duizenden transacties per seconde uitvoeren.

Deliotte ziet wel progressie. Bedrijven als Hyperledger, Stellar en Ripple voeren de transactie snelheid op. En nieuwe consensus protocollen, zoals Proof-of-Stake bevorderen ook de prestaties van de blockchain.

2. Interoperabiliteit

Interoperabiliteit is hard nodig. Het betekent eigenlijk standaarden tussen verschillende blockchains, zoals die van Ethereum of EOS. Door nieuwe standaarden te stellen kunnen blockchains met elkaar communiceren (data uitwisselen).

Wanneer dit mogelijk is zal het ecosysteem van blockchains met elkaar verbonden zijn, in plaats van dat deze allen afzonderlijk werken.

3. Minder complex en kosten

Een netwerk als die van Bitcoin verbruikt een enorme hoeveelheid energie. Volgens een studie van Elite Fixtures kost het minen van een bitcoin in Zuid-Korea 26.000 dollar. Men kan bedenken dat dit zeer veer elektriciteit kost. Het Bitcoin netwerk is daarom verre van milieu vriendelijk.

En zo ook de kosten van het creëren en onderhouden van een blockchain netwerk. Het is ook zeer complex, stel Deliotte. Deze zaken zijn een ander punt van zorg. Maar grote tech bedrijven bieden oplossingen.

4. Regulatie

Er heerst ook nog veel onrust rondom de regulatie van de industrie rondom blockchain en cryptovaluta’s. Het bekendste voorbeeld hiervoor is de situatie rondom ICO’s. Zo hebben Zuid-Korea en China deze manier van fondswerving verboden.

Ook zijn slimme contracten een punt van zorg. Deliotte stelt namelijk dat de huidige regulatie niet van toepassing is op deze contracten en dit zou daarom investeringen kunnen remmen.

5. Meer samenwerking

Als de blockchain technologie zich sneller wilt ontwikkelen dan moet er meer worden samengewerkt tussen partijen. Bijvoorbeeld op op het gebied van onderwijs in de blockchain en zoals eerder gezegd op het gebied van standaarden tussen netwerken.

“Technologieën die transacties tussen netwerken faciliteren en een het feit dat blockchain netwerken in waarde stijgen wanneer het meer gebruikers heeft. Dan is de groei van blockchain consortia een god teken voor de industrie.”, zo zegt het rapport van Deliotte.

Bron: CNBC

Foto: iStock